Naturalis Hysteria: Over dreigende pandemieën en zwarte koninginnedagen

Het is 1 mei 2009 – Plinia fietst met Albert langs Huis ten Bosch. Ze hopen een glimp op te vangen van koningin Beatrix die gisteren tijdens de koninginnedagrijtoer ternauwernood ontsnapt is aan een aanslag. Pauline en Jan-Willem hebben hun vakantie in Mexico afgebroken vanwege de Mexicaanse griep. Meer op Naturalis Hysteria

Naturalis Hysteria is een encyclopedische soap in dagboekvorm over de waan van de dag van gisteren.

petra