Stijl krijgt eigen thuis – een stap richting museum nieuwe Stijl

Ontwerp vleugel Stijl Krijn de Koning en Annel Holtrop

Het NHM gaat niet door maar er is nog meer goed nieuws: De Stijl krijgt in het Gemeentemuseum in Den Haag eindelijk een eigen vleugel. 

Waar musea vroeger streefden naar compleetheid in de collectie, zodat in elk museum een eigen overzicht der middelmatigheid ontstond van de kunstgeschiedenis, is dit door de toegenomen mobiliteit fysiek en virtueel niet relevant meer. Er is geen mens meer die altijd in zijn eigen stad blijft, het tegendeel is waar: er is een voortdurend tekort aan bestemmingen voor weekendtripjes.

Een volgende stap zou dus zijn dat ook de hap snap in Nederlandse musea verspreide Stijl-werken ook hier een onderkomen krijgen. Zo zou het Gemeentemuseum bijvoorbeeld de van Gogh’s naar Amsterdam kunnen doen, en de modecollectie in Arnhem concentreren. Op deze wijze voeg je veel meer waarde toe omdat je een veel beter overzicht c.q. Inzicht kan verwerven in een bepaalde stijl of stroming.

Daarbij komt nog dat een Stijl-museum alleen al door de exclusiviteit ook commercieel veel eenvoudiger te exploiteren is. Iets wat in deze tijden van bezuiniging een belangrijk aandachtspunt is. Het is in ieder geval een zekerder manier om inkomsten te verwerven dan de Mondriaan’s voortdurend op tournee te sturen zoals in het verleden veel gebeurde. Alleen al de kosten van restauratie en onderhoud maken dit tot een erg onaantrekkelijk alternatief om niet te spreken van de teleurstelling voor de bezoekers die alleen kunnen constateren dat de topstukken van Mondriaan weer op reis zijn. 

Posted in ,

petra